• Wielkim był? [w almanachu:] Wakacyjny Festiwal Gwiazd. Międzyzdroje 1-5 lipca 1998
 • Nie wszyscy z Niego, „Dziennik Polski” z dn. 18 I 1999
 • Przywróć nam „Dziady”, [w programie inscenizacji:} Adam Mickiewicz: „Dziady. Gustaw – Konrad”, reż Maciej Sobociński, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Sezon 2002/2003
 • Za co kochamy Mickiewicza? Z dr. Bogusławem Dopartem rozmawia Krzysztof Szymoniak, „Nowy Nurt” 1995, nr 5-6
 • [Tematy romantyczne w:} Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach, Warszawa 1994
 • [Tematy mickiewiczowskie w:] Adam Mickiewicz. W dwusetną rocznicę urodzin Poety. Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich. Regulamin – tematy – bibliografia, Warszawa 1997
 • Mickiewicz nie całkiem odkryty. Rozmawiamy z prof. B. Dopartem, „Gazeta Krakowska” z dn. 26-27 XI 2006
 • Dziesięć wieków kultury polskiej – komentarze do projekcji filmowych, wspólprowadzenie programu w TVP Historia (emisje co miesiąc: X 2007-VI 2008, IX 2008)
 • „Ciemna to pieśń jest” (Cyprian Kamil Norwid), audycja radiowa w paśmie „Wieczór Literacki” PR „Dwójka”,. Emisja 30 XI 2008 r.
 • Lubmy swoje, z prof. B. Dopartem rozmawia M. Kwaśnicka, polskieradio.pl, 24 XII 2008 r.
 • Kiedy powstał list Mickiewicza? „Dziennik Polski” nr 65 z dn. 18 marca 2009 r.
 • Zawsze czeka nas nowy romantyzm. Z prof. B. Dopartem rozmawia M. Kwaśnicka, „Czterdzieści i cztery” 2/2009
 • Co z tym Noblem? Rozmowa z prof. B. Dopartem, 16 października 2009 r., www.netbird.pl/a/870/25238,1
 • Pośród tekstów, tematów, idei. Jubileusz profesora Juliana Maślanki, „Alma Mater” maj 2010, nr 125
 • Interpretacja spadającego jabłka [wywiad, przedruk] [w:] H. Markiewicz, Mowy i rozmowy 1961-2010, Kraków 2011
 • W poszukiwaniu tożsamości [wywiad, przedruk] [w pracy zb.:] Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań, wyd. cyt.
 • Wprowadzenie, w: Tam śpiewać i płakać do woli. Antologia poezji gminy Stary Zamość, red. Maria Kiszka, Stary Zamość 2013, s. 5-8.
Do góry